Basın-Yayın Birimi

Birim Görevleri

Birim 3 servisten oluşmaktadır. Bu servislerin görevleri aşağıda verilmiştir.

ADYÜ-KYS-GVR-138 Basın-Yayın Birim Çalışanı Görev Tanımı

Haber Servisi

 • Üniversite hakkında haberler yapmak
  • Haber için bilgi toplamak
  • Bilgisi toplanmış haberleri hazırlamak
  • Özel ve foto haber hazırlamak
  • Haber için röportaj yapmak
  • Haber için etkinlik ve programlara katılmak
  • Etkinlik ve programlarda haber için ses kaydı almak
  • Haberler için konferans ve röportaj ses kayıtlarını çözümlemek
  • Hazırlanan haberleri üniversite ana sayfasında yayımlamak
  • Hazırlanan haberleri basın kuruluşlarına servis etmek
 • Haber yayımlamak, haberler üzerine rapor/yayın hazırlamak, hazırlanan rapor/yayınlara katkı vermek
  • Üniversite ana sayfasındaki Üniversiteden Haberler kısmını yönetmek
  • Haberleri Üniversitemizin sosyal medya hesaplarında yayımlamak
  • Günlük Basında ADYÜ bülteni hazırlamak
  • Haftalık ADYÜ e-Bülten hazırlamak
  • 4 aylık Akademi Adıyaman dergisine haber konusunda destek vermek
  • Haberler hakkında aylık ve yıllık rapor hazırlamak
 • Üniversite hakkındaki haberleri takip etmek
  • Basın yayın organlarında Üniversite hakkında çıkan haberleri derlemek
  • Yerel yazılı basını taramak ve haberleri listelemek
 • Haber arşivi oluşturmak
  • Hazırlanan haberleri elektronik ortamda arşivlemek
  • Yerel gazeteleri arşivlemek
 • Yerel ve ulusal basın organları ile iletişimi sağlamak
  • Basın toplantıları organize etmek
  • Üniversite Rektörünün katılacağı Radyo-TV programlarına hazırlık yapmak
 • Üniversite içi ve dışı programlarda Üniversite Rektörünü takip etmek

Fotoğraf Servisi

 • Fotoğraf çekimi yapmak
  • Üniversite etkinliklerinde fotoğraf çekmek
  • Haber fotoğrafı çekmek
  • Rektörlük Makam ziyaretlerinde fotoğraf çekmek
  • Külliye fotoğrafları çekmek
  • Talep eden birimlerin fotoğraf çekimlerini yapmak
  • Mezuniyet fotoğrafları çekmek
 • Fotoğraf temin etmek
  • Haberler için fotoğraf temin etmek
  • Yayınlar için fotoğraf temin etmek
 • Fotoğraf arşivi oluşturmak
  • Çekilen fotoğrafları elektronik ortamda arşivlemek
  • Stok fotoğraf hazırlamak
 • Fotoğraf paylaşmak
  • Üniversitemiz sosyal medya hesaplarında fotoğraf paylaşmak
 • Üniversitemiz Onur Defteri’nin fotoğraflarını hazırlamak
 • Üniversitemiz ana sayfası için görseller hazırlamak
 • Üniversite içi ve dışı programlarda Üniversite Rektörünü takip etmek

Video Servisi

 • Video çekimi yapmak
  • Üniversite etkinliklerinde video çekmek
  • Haber videoları çekmek
  • Talep eden birimlerin video çekimlerini yapmak
  • Mezuniyet videoları çekmek
  • Tanıtım videoları çekmek
  • Üniversitemiz bünyesinde yapılan ihaleleri çekmek
 • Vdeo temin etmek
  • Haberler için video temin etmek
  • Birimler tarafından istenen videoları sağlamak
  • Ham videoları montajlamak
 • Video arşivi oluşturmak
  • Çekilen videoları elektronik ortamda arşivlemek
  • Stok video hazırlamak
 • Video paylaşmak
  • Üniversitemiz sosyal medya hesaplarında video paylaşmak
 • Üniversite içi ve dışı programlarda Üniversite Rektörünü takip etmek

Birim Çalışanları

Nuh DEMİR
Birim Sorumlusu

Telefon: +90 (416) 223 3800 /1921
E-posta: ndemir@adiyaman.edu.tr

Mustafa POLAT
Haber Sorumlusu

Telefon: +90 (416) 223 3800 /1957
E-posta: mustafapolat@adiyaman.edu.tr

Mehmet Furkan İÇİN
Fotoğraf Sorumlusu

Telefon: +90 (416) 223 3800 /1839
E-posta: ficin@adiyaman.edu.tr

İlgili Belgeler


Güncelleme tarihi: 29/12/2017
Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler son olarak yukarıda belirtilen tarihte güncellenmiştir. Bu sebeple, bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.