Halkla İlişkiler Birimi

Birim Görevleri

Birim 3 servisten oluşmaktadır. Bu servislerin görevleri aşağıda verilmiştir.

ADYÜ-KYS-GVR-136 Halkla İlişkiler Birim Çalışanı Görev Tanımı

Yazı İşleri Servisi

 • Birim Resmi yazışmalarını yürütmek
  • Gelen-giden evrakların takibini yapmak
  • İzin listelerini tutmak
  • Kısmi zamanlı öğrencilerin puantajlarını yapmak
 • Gelen şikâyet ve görüşleri değerlendirmek
 • Toplam Kalite Yönetimi iş ve işlemlerini yürütmek

Tanıtım Servisi

 • Üniversiteyi tanıtmak
  • Üniversite tanıtımı faaliyetlerini yürütmek
  • Üniversite için tanıtıcı materyal hazırlamak
  • Üniversite ziyaretlerine rehberlik etmek
 • Üniversite ana ve alt tanıtım sitelerini yönetmek
 • Üniversite ana sayfa slayt kısmını yönetmek

Duyuru Servisi

 • Duyuru yapmak
  • Etkinlik ve duyuruları iç ve dış paydaşlara duyurmak
  • E-posta yoluyla iç ve dış paydaşlara Günlük Bilgi Notu ulaştırmak
  • E-posta yoluyla iç paydaşlara taziye mesajı yayımlamak
  • Üniversite sosyal medya hesaplarından duyuru yayımlamak
 • Üniversite ana sayfa duyurular kısmını yönetmek
 • Üniversite sosyal medya hesaplarını yönetmek

Birim Çalışanları

Hamit YAŞAR
Birim Sorumlusu

Telefon: +90 (416) 223 3800 /1839
E-posta: smacun@adiyaman.edu.tr

Fatma HOP

Telefon: +90 (416) 223 3800 /1831
E-posta: fhop@adiyaman.edu.tr

İlgili Belgeler


Güncelleme tarihi: 07/03/2018
Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler son olarak yukarıda belirtilen tarihte güncellenmiştir. Bu sebeple, bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.