Hakkımızda

Adıyaman Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, 1 Mart 2006 tarihinde kurulan Üniversitemizin etkileşimde bulunduğu grupların olumlu düşünce ve desteğini kazanmak ve sürdürmek için yürütülen bilinçli ve planlı iletişim çabalarından oluşan yönetsel işlevin yerine getirilmesi ve Üniversitemizin kurumsal saygınlığının sürdürülmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

2013 yılında Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü olarak hizmet vermeye başlayan birim 2016 yılında yeniden yapılandırılarak Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü adı altında Rektörlüğe bağlı bir birim olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. 

Üniversite personeli, öğrenciler, yüksek öğretim kurumları, diğer üniversiteler, kamu kurumları, basın kuruluşları ve yöre halkının oluşturduğu kişi ve gruplar, halkla ilişkiler faaliyetlerinde üniversitemizin temel hedef kitlesidir. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, bu hedef kitlede Üniversitemize yönelik olumlu düşünce ve destek sağlamak için çalışmalarını devam ettirmektedir.

Misyon

Adıyaman Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü akademik değerleri ön planda tutarak Adıyaman Üniversitesinin ilgili olduğu hedef kitle ve paydaşları ile iletişim kurmayı, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet alanlarındaki bilgi üretimini üniversite ve toplum yararına kullanmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla lider bir üniversite olma yolunda Adıyaman Üniversitesinin tanıtımını en iyi şekilde yapmaktır.

Faaliyet Alanları

  • Üniversitemizle ilgili tüm etkinliklerin gerekli fotoğraf ve video görüntülerinin alınarak haber yapılması
  • Üniversitemiz hakkında günlük basında çıkan haberlerin derlenerek Rektörlük Makamına sunulması
  • Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen her türlü etkinlikten (Konferans, Panel, Sempozyum, Kongre, Tören, Toplantı, Yemek, Seminer, Konser, gibi) medyanın haberdar edilmesi ve bilgi verilmesi
  • Üniversitemizce gerçekleştirilen etkinliklerin yer aldığı Akademi Adıyaman Bilim Kültür Dergisi için gerekli haber ve fotoğrafların temin edilmesi
  • Üniversitemiz  Birimleri  tarafından düzenlenen Açılış , Mezuniyet Törenleri, Konferans, Panel, Seminer, Sempozyum, Toplantı, Konser gibi faaliyetlerin internet ve diğer yollardan duyuruların yapılması
  • Üniversitemizin tanıtımında kullanılan katalog, broşür, CD gibi tanıtım amaçlı materyaller için fotoğraf ve video desteğinin sağlanması

Ayrıca bakınız:


Güncelleme tarihi: 27/03/2017
Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler son olarak yukarıda belirtilen tarihte güncellenmiştir. Bu sebeple, bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.